CARLITO

Sığır ve Koyunlardan Ketozis riskini azaltmak için diyetetik yem
Ketozis riskini azaltmak amacıyla

*Süt ineklerinde, buzağılamadan sonraki 3. haftadan 6. haftaya kadarki dönemlerde her iki günde bir defa 100 ml,

*Sağmal koyunlarda ise, kuzulamadan önceki 6 hafta ve kuzulamadan sonraki ilk 3 hafta her iki günde bir defa 50 ml.verilerek kullanılır.


Ketoziste iyileşme için

*Süt ineklerinde, buzağılamadan sonra 3. haftadan 6. haftaya kadarki dönemde üç gün boyunca günde iki kez 100 ml,

*Sağmal koyunlarda ise, kuzulamadan önceki 6 hafta ve kuzulamadan sonraki ilk 3 hafta boyunca günde iki kez 50 ml.verilerek kullanılır.


Depolama

Aşırı sıcaktan (40 °C'nin üzeri) ve ışıktan koruyunuz Nemsiz ortamlarda saklayınız.(ideal depolama koşulları 15-30 °C'dir.)


Kullanmadan önce çalkalayınız.