SYMBIO IMMUNOPLUS

SAĞLIK İÇİN

İÇERİK : TOPLAM BAKTERİ 2*108 cfu / ml
Saccaharomyces cerevisiae Bacillus lentus
Bacteriodes ruminicola Bacillus pumilis
Streptococcus intermedius Bacillus lincheniformis
Bacteriodes suis Bacillus subtilis
Streptococcus lactis Lactobacillus casei
Bifidobacterium bifidum Lactobacillus fermantum
Clostridium butyrcum lactobacillus lactis
Lactobacillus acidophylus Lactobacillus plantarum
Lactobacillus brecis Pedıococcus cerevisia
Lactobacillus bulgaricus Pedıococcus pentosaceus
Lactobacillus buchneri Bacteriodes amyplophilus
Torulopsis candida Bacteriodes capilosus
Bacillus coagulans Streptococcusfaecium

PROBİYOTİĞİN TANIMI

Probiyotik, Bağırsak mikrobiyal dengesini geliştirerek konakçı hayvanlarda yararlı etkiler oluşturan ve böylelikle hayvanların yemden yararlanmalarını arttıran ağız yolu ile veya yeme katılarak verilen canlı mikrobiyal yem katkı maddelerine '' PROBİYOTİK '' denir.

SYMBİO İMMUNOPLUS KULLANIM SAHASI

Symbio immunoplus asıl olarak, enterik patojenlerin neden olduğu zararlardan koruyarak veya bu zararları minumum’a indirerek normal bağırsak florasını kurmak ve ikincil olarak ta antibiyotiklerin yerine görev yapmaları amacı ile hayvanlarda kullanılmaktadır.

Symbio immunoplus’ın içerindeki bakteriler, toksik amin ve amonyak üreten patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek suretiyle, bağırsakta bu toksik maddelerin birikimini engellemektedir. Lactobacillus’lar acidolin, acidophin ve lactocidin ile birlikte hidrojen peroksit üreterek diğer patojenik mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki gösterir.

Symbio immunoplus’ın içerisinde olan Bacillus coagulans, Gram (+) bir bakteri olup Bacillus ( spor oluşturan ) ile Lactobacillus ( laktik Asit Üretimi )’un genel ortak özelliğini taşır. Bacillus coagulans laktik asit üreten ve sporlu bir bakteri olup, yem katkı maddesi olarak, bağırsaktaki E.Coli ve Stapylococcus gibi enfeksiyona sebep olan mikrobiyel floranın neden olduğu hastalıkları önlerken, Sindirimi arttırma yolu ile hayvanların gelişimini önemli bir şekilde artırıp yemden faydalanabilmeyi en üst seviyeye çıkartır. Ayrıca son yıllarda önemli bir sorun olan küresel ısınmada önemli bir yere sahip olan ve ruminantlarda sindirim faaliyeti sonucu havaya bırakılan metanın düzeyi ruminant yemlerine Symbio immunoplus ilavesi ile azaltır.

Symbio immunoplus, beta glukanları hidrolize eden likenaz ve yemlerdeki fitin fosfor’undan yararlanmayı sağlayan Fitenaz enzimlerini üreterek, Özellikle sindirim sistemi gelişmemiş genç hayvanlarda besin maddelerinin sindirimini sağlar ve yemden faydalanabilmeyi maksimuma çıkartır, ayrıca diğer patojenik mikroorganizmaların üremesini engelleyerek, kritik olan ilk 29 günlük periyodu sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olması sayesinde sorunsuz geçirir.

Uyarılar

Uygulama esnasında herhangi bir şekilde temas olduğu zaman tahriş etmez ve zarar vermez. Temas edilen bölge su ile durulanır.

BİO BAC BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR, TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

Kullanım Şartları ve Raf Ömrü

15-C 25 C Aralığında Işıktan uzakta saklandığında İmal tarihinden itibaren 24 aydır.

Pratik Doz

Kuzu ve buzağılarda 2 ml 3-5 gün / Sığırlarda 10 ml 3-5 gün

Ambalaj Şekli

100 ml plastik şişe,1, 5 ve 20 L’lik plastik bidonlarda sunulmaktadır.