SYMBIOAMIN LIQUID

ORAL ÇÖZELTİ

Likit Mineral - Amino Asit- Vitamin Kombinasyonu
1 Litre Symbioamin Liquid ;
Besinsel yem katkı maddeleri:
İz element bileşikleri
E4 Bakır (Bakır Glisin Şelat) 250 mg/L
3b607 Çinko (Çinko Glisin Şelat) 600 mg/L
E1 Demir ( FECL3 Glisin Şelat ) 1.500 mg/L
E5 Mangan (Glisin Mangan Şelat, Hidrat) 600 mg/L
E 509 Kalsiyum (kalsiyum klorür 11.1.6) 6.700 mg/L
E 3 Kobalt (Kobalt Nitrat Hekzahidrat) 250 mg/L
E 513 Magnezyum (Magnezyum Oksit 215-211-9) 3.500 mg/L
E 525 Potasyum (Potasyum Klorür 231-211-8) 1.200 mg/L
E8 Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/L
E 221 Sodyum (Sodyum Sülfat) 1.600 mg/L
Vitaminler, provitaminler ve kimyasal özellikleri tanımlanmış
benzer etkiyi gösteren maddeler
Vitamin A (Retinil palmitate)( 3a672b) 15.000 IU/L
Vitamin D3 (E671) 3.750 IU /L
Vitamin E (3a700) 7.500 mg/L
Vitamin B1 (3a820) 1.000 mg/L
Vitamin B2(Riboflavin ) (E101) 1.000 mg/L
Vitamin B5(D-PETANOL)(3a842) 1.500 mg/L
Vitamin B6(Pridoksin Hidroklorid %1)(3a831) 1.500 mg/L
Vitamin C (L-Askorbik Asit %98)(3a300) 100 mg/L
Vitamin B12 ( Siyanokobalamin ) 0,015 mg/L
Vitamin K3 ( 3a711 ) 2.250 mg/L
Vitamin PP ( Niacin ) ( 3a314 ) 15.000 mg/L
Amino Asit Ve Bunların Tuzları Ve Analogları
L-Lysine (3.2.1.) 1.250 mg/L
Aspartic acid 1.600 mg/L
Alanine 1.500 mg/L
Glycine 0,800 mg/L
Histidine (3c3.5.1) 0,350 mg/L
Leucine 1.300 mg/L
Tyrosine (3c401) 0,400 mg/L
Proline 0,680 mg/L
DL-Methionine (3c301) 0,230 mg/L
Glutanamic acid 1.000 mg/L
Threonine (3c410) 0,700 mg/L
Erginine (3c3.6.1) 0,850 mg/L
Serine 0,750 mg/L
Trypthophan (3.4.1) 0,200 mg/L
Isoleucine (3c3.8.1) 0,905 mg/L
Phenylalanine 0,600 mg/L
Valine (3c370) 1.000 mg/L
Cystine (3c391) 0,150 mg/L
Teknolojik Yem Katkı Maddeleri
Koruyucu:
Fosfor (Ortofosforik asit-E338) 15.000 mg/L
Taşıyıcı:
MNPG QS
De Mineralize Su QS

1L'ye tamamlanır.

NEDEN SYMBİOAMİN LIQUID ?

Hızlı büyüyen ve verim özellikleri yüksek olan hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçları yoğun yetiştirme koşulları ve çeşitli stres faktörlerine bağlı olarak daha yüksektir.

Symbioamin Liquid, ruminant, atların ve kümes hayvanlarının gelişimlerini desteklemek ve verimlerini arttırmak amacıyla formüle edilmiş, optimal düzeyde vitamin, makro ve mikro mineral içeren konsantre bir vitamin – mineral - amino asit çözeltisidir.

İçerdiği vitamin, makro ve mikro mineraller biyoyararlanımları en yüksek olan klorür tuzlarındandır. Şelatlandırılmış minerallerin sindirim kanalından absorbsiyonlarının daha yüksek olduğu ve biyokimyasal reaksiyonlarda daha etkin oldukları bildirildiğinden bileşimindeki mineraller metiyonin ve lizinle şelatlandırılmıştır. Şelat formların kullanımındaki amaç hayvanlarda metabolik fonksiyonların desteklenmesini sağlayan minerallerin biyoyararlılığını arttırmaktır. Şelat ve diğer kompleks minerallere, özellikle gebelik, sütten kesme ve diğer üremeye bağlı streslerde, hızlı büyüme döneminde, çevresel stres durumlarında ( nem, sıcaklık gibi ) artan miktarlarda ihtiyaç duyulur. Şelatlar üzerinde yapılan çalışmalarda, şelatların bağışıklık sistemini geliştirdiği, üreme performansını ve yavru sağlığını olumlu etkilediği görülmüştür.

Hızlı büyüyen ve verim özellikleri yüksek olan hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçları yoğun yetiştirme koşulları ve çeşitli stres faktörlerine bağlı olarak daha yüksektir.

Symbioamin Liquid, ruminant, atların ve kümes hayvanlarının gelişimlerini desteklemek ve verimlerini arttırmak amacıyla formüle edilmiş, optimal düzeyde vitamin, makro ve mikro mineral içeren konsantre bir vitamin – mineral - amino asit çözeltisidir.

İçerdiği vitamin, makro ve mikro mineraller biyoyararlanımları en yüksek olan klorür tuzlarındandır. Şelatlandırılmış minerallerin sindirim kanalından absorbsiyonlarının daha yüksek olduğu ve biyokimyasal reaksiyonlarda daha etkin oldukları bildirildiğinden bileşimindeki mineraller metiyonin ve lizinle şelatlandırılmıştır. Şelat formların kullanımındaki amaç hayvanlarda metabolik fonksiyonların desteklenmesini sağlayan minerallerin biyoyararlılığını arttırmaktır. Şelat ve diğer kompleks minerallere, özellikle gebelik, sütten kesme ve diğer üremeye bağlı streslerde, hızlı büyüme döneminde, çevresel stres durumlarında ( nem, sıcaklık gibi ) artan miktarlarda ihtiyaç duyulur. Şelatlar üzerinde yapılan çalışmalarda, şelatların bağışıklık sistemini geliştirdiği, üreme performansını ve yavru sağlığını olumlu etkilediği görülmüştür.

Atlar:

Yarış ve antreman sonrası terlemeyle kaybedilen mineral kaybını kompanse eder. Stresli ve aşırı efor gerektiren durumlarda magnezyum desteği sağlar.Kas iskelet sisteminin sağlıklı gelişimini sağlayarak koşu performansını arttırır.Tırnak keratinizasyonuna destek olur.

Ruminantlar :

Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, günlük canlı ağırlık artışını yükseltir. Neonatal ve enzootik ataksilere karşı koruma sağlar. Yemden yararlanmayı arttırır. İşahı uyarır ve artırır, Et ve süt verimini arttırır. Strese karşı koruma sağlar. Gebelik ve laktasyonda artan vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. Pika hastalığına karşı korur. Beyaz kas hastalığına karşı korur. Raşitizmi ve osteomalaziyi engeller. Özellkle çiftleşme döneminde vücut kondisyonlarını ve fertiliteyi yükseltir. Doğum sonrası retansiyo sekundinarum vakalarının olmasını engeller, Deri ve ayak problemlerinin oluşumunu engeller ve tedavisinde yardımcı olur.

Kümes Hayvanları :

Yemden yararlanma oranını yükseltir, Yumurta kabuğunu güçlendirir, Kanibalizmi önler, Eksudatif diyatez, taşlık nekrozu ve perozisten korur, Yumurtacılarda kafes yorgunluğunu önler, Tüy dökümü sonrası mineral ve vitamin desteği sağlar, Dehidrasyon ve diyare durumlarında mineral madde desteği sağlari Aşılama, gaga kesimi ve nakliyelere bağlı stresi azalır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde
Besi sığırları 20-40 ml/Gün
Gebe ve laktasyondaki inekler 30-50 ml/Gün
Buzağılar 10-15 ml/Gün
Koyun ve keçiler 10-15 ml/Gün
Gebe koyun ve keçiler 15-20 ml/Gün
Kuzu ve oğlaklar 5-10 ml/Gün
Atlar 30-50 ml/Gün
Tavuk ve Hindiler 2,5-5 lt/1 ton içme suyuna (1000 tavuk için içme suyuna günde 0,5-1 lt)
Civciv ve Piliçler 1-2 lt/1 ton içme suyuna ( 1000 civciv veya piliç için içme suyuna 200-400 ml)

Symbioamin Liquid oral çözelti hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle uygulanır. Suda kolayca çözünüp homojen bir dağılım sağlar. Uygulama hayvanların genel durumlarına göre ve veteriner hekimin tavsiyesine göre 3-7 gün sürdürülebilir, her ay tekrarlanabilir

KULLANIM ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15 C - 25 C Aralığında Işıktan uzakta saklandığında İmal tarihinden itibaren 24 aydır.

AMBALAJ ŞEKLİ

100 ml plastik şişe,1, 5 ve 20 L'lik plastik bidonlarda sunulmaktadır.